۱۵:۴۹ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیو کالا ( خبرنامه ارگانیک )

خبرها  

تماس با ما

در این بخش سعی می‌شود تا با استفاده از منابع معتبر اطلاعلات مفیدی در زمینه صنعت ارگانیک در اختیار بازدید کنندگان گرامی قرار گیرد.

اصول کشاورزی ارگانیک

تاریخ درج : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اصول کشاورزی ارگانیک 

انجمن خاک، استانداردها و فعالیت های آن و عمل کشاورزان ارگانیک همه بر پایه ی مجموعه ای از اصول شناخته شده ‌ی بین المللی قرار دارند. این اصول، ریشه های رشد و توسعه ی کشاورزی ارگانیک بوده و نقش کشاورزی ارگانیک را در جهان و چشم انداز پیشرفت کل کشاورزی را در یک بافت جهانی به تصویر می کشند. 

کشاورزی یکی از فعالیت های اساسی بشر است چرا که همه ی مردم به تغذیه ی روزانه نیازمندند. تاریخ، فرهنگ و ارزشهای اجتماعی همه در بستر کشاورزی شکل می گیرند. این اصول به گسترده ترین شکل ممکن در کشاورزی کاربرد دارند که از این حیث می توان به نحوه ی وابستگی مردم به خاک، آب، گیاهان و حیوانات به منظور تولید ، تهیه و توزیع مواد غذایی و کالاهای دیگر اشاره نمود.

بعلاوه، اصول مذکور به شیوه ی تعامل مردم با مناظر زنده ، ارتباطشان با یکدیگر و تشکیل میراث نسل های آتی مربوط می شوند.

مبانی کشاورزی ارگانیک عبارتند از:

 1. اصل سلامت

کشاورزی ارگانیک می بایست سلامت خاک، گیاهان، حیوانات، انسان و کره زمین را به عنوان یک کلیّت بخش ناپذیر حفظ و تقویت کند.

این اصل مبیّن این است که سلامت افراد و جوامع و سلامت اکوسیستم ها جدایی ناپذیرند- خاک سالم منجر به تولید محصولات سالمی می شود که به نوبه ی خود سلامت انسان و حیوانات را به دنبال دارند. سلامت عبارت است از تمامیت و یکپارچگی سیستم های زنده. سلامت صرفا عدم بیماری نیست بلکه حفظ سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اکولوژیکی را نیز شامل می شود. 

ایمنی، بهبودپذیری (انعطاف پذیری) و باززایی (ترمیم) از ویژگی های کلیدی سلامت به شمار می روند.

نقش کشاورزی ارگانیک در زمینه ی کشاورزی، پردازش، توزیع، و یا مصرف، حفظ و تقویت سلامت اکوسیستم ها و همهی موجودات، از کوچکترین موجوداتی که در خاک می زیند گرفته تا انسان، است. 

 به طور خاص، هدف کشاورزی ارگانیک تولید مواد غذایی با کیفیت و مغذی است که به سلامت و مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه کمک می کنند. از این حیث می بایست از بکارگیری کودها ، آفت کش ها ، داروهای حیوانی و مکمل های غذایی که ممکن است اثرات سوء بر سلامت داشته باشند اجتناب کرد. 

 2. اصل اکولوژی

 کشاورزی ارگانیک باید برپایه ی سیستم‌ها و چرخههای زیستی بنا شود، با آنها در تعامل باشد و هم راستا شود  و به حفظ آن‌ها کمک کند.

 این اصل به عنوان ریشه‌ی کشاورزی ارگانیک در سیستم‌های اکولوژیک زنده مبیّن این است که تولید می‌بایست بر پایه‌ی فرآیندهای اکولوژیک و بازیابی (بازچرخش) صورت گیرد. تغذیه و سلامت به واسطه‌ی اکولوژی محیط خاص تولید حاصل می‌شوند. بعنوان مثال، این محیط خاص در محصولات کشاورزی، خاک زنده، در حیوانات، اکوسیستم کشاورزی  و در ماهیها و موجودات دریایی، محیط آبی است.

 در سیستم های کشاورزی ارگانیک، برداشت گیاهان وحشی و علفزارها باید متناسب با چرخهها و تعادل (ترازهای) اکولوژیک طبیعی باشد.  با اینکه این چرخهها همگانی هستند عملیات آن‌ها بسته به جایگاه مربوطه با یکدیگر فرق دارند. مدیریت ارگانیک می بایست با شرایط محلی، اکولوژی، فرهنگ و مقیاس سازگار باشد. درون دادها را باید به واسطه‌ی استفاده ی مجدد، بازیابی و مدیریت کارآمد مواد و انرژی به منظور حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست و حفاظت از منابع، کاهش داد. 

کشاورزی ارگانیک باید تعادل اکولوژیک را از طریق طراحی سیستم های کشاورزی، استقرار زیستگاه‌ها و حفظ تنوع ژنتیکی و کشاورزی محقق سازد. افرادی که در تولید، پردازش، تجارت، و یا مصرف محصولات ارگانیک دخیل هستند باید در راستای محافظت از  محیط عمومی از جمله مناظر، اقلیم، زیستگاه‌ها، تنوع زیستی، هوا و آب، و به نفع آن بکوشند.

 3. اصل انصاف

کشاورزی ارگانیک باید بر پایه‌ی روابطی بنا شود که تضمین کنندهی انصاف در محیط عمومی و فرصت‌های زندگی باشند. 

ویژگی بارز انصاف، برابری، احترام، عدالت و اداره‌ی جهان مشترک در بین مردم و روابط آنها با دیگر موجودات زنده است.

این اصل مؤکد این است که افرادی که در زمینه ی کشاورزی ارگانیک دخیل هستند می‌بایست روابط انسانی را به شیوه‌ای که تضمین کنندهی انصاف در تمام سطوح و برای همه‌ی طرفین- کشاورزان، پردازش گران، کارگران، توزیع کنندگان، تجّار و مصرف کنندگان باشد اداره کنند. کشاورزی ارگانیک باید با هدف تولید منبعی کافی از مواد غذایی با کیفیت و سایر محصولات، یک زندگی با کیفیت برای همه‌ی دست اندرکاران فراهم کرده و بدین ترتیب به حاکمیت مواد غذایی و کاهش فقر کمک کند.

 به موجب این اصل، باید شرایط و فرصت هایی برای حیوانات فراهم شود که با فیزیولوژی، رفتار طبیعی و رفاه آن‌ها سازگار باشند. 

منابع طبیعی و محیطی بکار رفته برای تولید و مصرف باید به گونه‌ای مدیریت شوند که از لحاظ اجتماعی و اکولوژیک منصفانه بوده و بطور امانی برای نسل‌های آتی نگهداری شوند. 

انصاف مستلزم سیستم‌های تولید، توزیع و تجارتی است که آزاد و منصفانه بوده و هزینه‌های واقعی اجتماعی و محیطی را پوشش دهند. 

 4. اصل مراقبت

کشاورزی ارگانیک باید به شیوهای احتیاطی و مسئولانه به منظور حفاظت از سلامت و رفاه محیط و نسلهای کنونی و آتی مدیریت شود. 

کشاورزی ارگانیک سیستم زنده و پویایی است که به نیازها و شرایط درونی و بیرونی پاسخ میدهد. فعالان کشاورزی ارگانیک میتوانند کارآمدی را تقویت و بهرهوری را افزایش دهند اما این نباید به بهای به خطرانداختن سلامت و رفاه تمام شود. از این رو، فنآوریهای جدید میبایست مورد ارزیابی و روشهای موجود باید مورد بازنگری قرار گیرند. با توجه به درک ناقص موجود از اکوسیستمها و کشاورزی، باید مراقبتهای لازم در این زمینه به‌عمل آید.

طبق این اصل، احتیاط و مسئولیت دغدغه‌های کلیدی مدیریت، توسعه و فناوری در کشاورزی ارگانیک به شمار می‌روند. برای اطمینان از سلامت، امنیت و سلامت اکولوژیکی کشاورزی ارگانیک باید به علم متوسل شد. هرچند دانش علمی به تنهایی کافی نیست و تجربهی عملی، خرد فزاینده و دانش سنتی و بومی نیز راهکارهای معتبری ارایه میدهند که در بستر زمان آزموده شدهاند. کشاورزی ارگانیک میبایست با اتخاذ فنآوریهای مناسب و رد موارد غیر قابل پیشبینی از قبیل مهندسی ژنتیک، از خطرات قابل ملاحظه جلوگیری کند. تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ میشوند باید ارزشها و نیازهای همهی افرادی که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت را به واسطه‌ی فرایندهای شفاف و مشارکتی منعکس کنند.